logo APA web
UP logo FTK UP bile
logo caapa web

V. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit


Křížem X krážem

na mAPĚ

Termín

Termín konání: 11. – 13.11.2020

Místo

Místo konání: Hesperia Hotel, Olomouc

Registrace

Ukončení registrace: 15.10.2020

Počet registrovaných

Registrovaných je 79 ze 150

 Předběžný program konference APA

Co očekávat od jednotlivých témat:

  1. Školní TV – advokacie práv žáků se SVP v inkluzivní TV i TV na „speciálních školách“; kvalifikace, kompetence a vzdělávání (včetně vysokoškolského) pedagogů zaměřených na aplikovanou tělesnou výchovu (ATV). Poradenství a příklady dobré/špatné praxe v inkluzivní TV je součástí preprogramu konference (zejména úterý 19. 5.) – závěry budou prezentovány jako součástí diskusního pracovního stolu.
  2. Volnočasové aktivity – příklady dobré praxe a plány vybraných organizací; směry a nutnosti změn ve vzdělávání pedagogů volného času v APA; návrhy úprav systému SVČ (DDM) pro fungování inkluzivních pohybově orientovaných programů; SPC pro ZP Brno.
  3. Rehabilitace v APA – APA v komplexní rehabilitaci a její směřování; vysokoškolské vzdělávání typu psychomotorická rehabilitace, APA v kurikulu příbuzných oborů (fyzioterapie, ergoterapie); psychomotorika v ČR; APA pro zdraví; zdravotní a rehabilitační TV.
  4. Sport v APA – komplexní pohled na mimořádně úspěšný sportovní event; projekt „paralympijská výzva“; co chybí sportu osob s postižením (plány, vize, hledání způsobu řešení).
  5. Zkušenosti s APA a ATV v zahraničí – vybrané příklady pozvaných zahraničních kolegů.
  6. Podpora APA ze strany veřejného sektoru, komerčních i nekomerčních subjektů – informace o průběhu a závěrech rozvojových projektů řešených na FTK, FTVS a v Olomouckém kraji; připravované subprojekty pro podporu APA ze strany komerčních firem – příklad dobré praxe; politická podpora APA; efekt „sněhové koule“ v případě úspěšného projektu ze strany nekomerčního subjektu.
  7. Studentská sekce – posterem, představení BP/DP, prezentace akcí (videa, fotky), prezentace elektronických ap(a)likací.

 

Kontakt

Mgr. Ondřej Ješina Ph.D. - vedoucí
Adresa
Třída Míru 117
771 11 Olomouc

icon youtube web  icon facebook web FTK  icon facebook web Centrum APA  internet web web Centrum APA

Dotazy

Zadejte jméno

Zadejte email

Zadejte dotaz

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Přihlášení