logo APA web
UP logo FTK UP bile
logo caapa web

V. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit


Křížem X krážem

na mAPĚ

Termín

Termín konání: 11. – 13.11.2020

Místo

Místo konání: Hesperia Hotel, Olomouc

Registrace

Ukončení registrace: 15.10.2020

Počet registrovaných

Registrovaných je 79 ze 150

Drazí kolegové, zástupci význačných institucí a organizací, spolupracovníci, kamarádi, studenti, všichni ostatní zájemci,

dovolte mi Vás tak trochu méně formálně, než bývá zvykem, o to však upřímněji a osobněji, pozvat a vyzvat k účasti na připravované V. české národní konferenci aplikovaných pohybových aktivit, která se koná 20. – 22. 5. 2020 v Olomouci.

 

Ze známých důvodů si Vás dovolujeme informovat o změně termínu konání konference. Nově se bude konference konat ve dnech 11. - 13. 11. 2020. Pevně doufáme, že Vám nový termín nebude kolidovat s Vašimi jinými plány. Těšíme se, že se společně setkáme v Olomouci v hotelu Hesperia. 

Konference byla z důvodu vyšší moci definitivně zrušena!!!

Děkujeme všem registrovaným, že zachovávali pozitivní mysl a společně sdíleli důvěru o konání konference. Bohužel se naší republice nepodařilo překonat COVID-19 včas a z důvodu dokončení finanční podpory projektu "APIV" není možné konferenci v plánovaném formátu realizovat. Věřím, že zůstanete zdraví a bude možné podobné pracovní odborné setkání zorganizovat v nejbližší měsících či letech!

 

  • Jen pro ilustraci a případné návaznosti, ponecháváme prozatím tyto stránky otevřené i s původním textem a sděleními. 

 

Vy, co nás znáte, víte, že se snažíme o to, abychom získali výraznou finanční podporu pro účastníky (ať pasivní, tak aktivní) našich setkávání. I letošní rok jsme připraveni uhradit drtivou většinou všech nákladů pro pasivní účastníky a kompletní náklady pro aktivní účastníky (prezentující slovem nebo moderující diskusní kulaté stoly) díky podpoře projektu OP VVV (MŠMT), jehož je konference součástí. Pokud se celé konference účastníte, pak tedy hradíme veškeré pobytové náklady, stravu v průběhu konference, jeden ze společenských večerů, prostory pro prezentaci (včetně stánků a prezentací komerčních či neziskových organizací). Sponzorským darům se nebráníme, rozhodně je však neočekáváme, ani je neiniciujeme.

Vím, že informace o připravované konferenci se k Vám dostává relativně pozdě, ale věřte, že jí předcházela různá jednání, hledání termínů, prioritní řešení řady významných oblastí aplikovaných pohybových aktivit (APA) a jim příbuzných oborů. Až teď jsme tedy připraveni Vás pozvat na setkání, které navazuje nejen na předchozí národní konference a seriál seminářů Integrace jiná cesta, ale i na konference pořádané spřátelenou organizací Katedrou zdravotní TV a tělovýchovného lékařství (FTVS UK). Ta organizovala poslední konferenci, která se věnovala minulosti a současnosti APA. My bychom v tomto záměru chtěli pokračovat a celou konferenci provede jako jednotící prvek záměr plánování, připravované změny, vize a pohled do blízké a střednědobé budoucnosti.

APA nejsou stále ani stabilizovanou, ani dostatečně etablovanou oblastí. V podstatě to s ohledem na dynamické procesy ve vzdělávání, mimoškolní aktivity, legislativu a celkový rozvoj české společnosti ani není možné (respektive, bylo by hloupé myslet si, že tomu v minulosti bylo někdy jinak). Chtěli bychom, aby společné sdílení a plánování napomohlo rozvoji APA ve všech zaměřených oblastech. Základním podtitulem konference je „křížem krážem na mapě“, což znamená nejen to, že se do Olomouce sjedou odborníci, praktici, dospělí i zástupci rodin dětí se speciálními potřebami z celé republiky, ale i tematicky se pokusíme postihnout všechny základní oblasti témat, která se na akademické úrovni celosvětově řadí do APA. Proto si dovoluji oslovit právě Vás!

Základní programovou ideou je nabídnout zejména ve čtvrtek ty nejpalčivější bloky témat. Středeční úvodní jednání budou spojena zejména s prezentací výsledků dokončovaných projektů a navazovat na předchozí pondělní a úterní preprogram konference. Páteční program je pak prioritně zaměřen na diskusní panely, pracovní skupiny, společné plánování aktivit s ohledem na zájmy účastníků. Chtěli bychom, aby každý prezentující dostal dostatek prostoru pro svou prezentaci tématu, které by posléze bylo možné reálně diskutovat, a zejména naplánovat konkrétní společné kroky ve formě diskusních pracovních panelů.

Dovolte mi, abych naznačil tato témata, ve kterých se určitě najdete. Pokud si nejste jistí, pak jsme samozřejmě připraveni Vám individuálně upřesnit plánovaná zaměření, a zřejmě Vám ve vzájemné e-mailové či telefonické komunikaci potvrdit, že jste se našli správně. Tyto oblasti jsou:

  1. Školní TV – advokacie práv žáků se SVP v inkluzivní TV i TV na „speciálních školách“; kvalifikace, kompetence a vzdělávání (včetně vysokoškolského) pedagogů zaměřených na aplikovanou tělesnou výchovu (ATV). Poradenství a příklady dobré/špatné praxe v inkluzivní TV je součástí preprogramu konference (zejména úterý 19. 5.) – závěry budou prezentovány jako součástí diskusního pracovního stolu.
  2. Volnočasové aktivity – příklady dobré praxe a plány vybraných organizací; směry a nutnosti změn ve vzdělávání pedagogů volného času v APA; návrhy úprav systému SVČ (DDM) pro fungování inkluzivních pohybově orientovaných programů; SPC pro ZP Brno.
  3. Rehabilitace v APA – APA v komplexní rehabilitaci a její směřování; vysokoškolské vzdělávání typu psychomotorická rehabilitace, APA v kurikulu příbuzných oborů (fyzioterapie, ergoterapie); APA pro zdraví; zdravotní a rehabilitační TV.
  4. Sport v APA – komplexní pohled na mimořádně úspěšný sportovní event; projekt „paralympijská výzva“; co chybí sportu osob s postižením (plány, vize, hledání způsobu řešení).
  5. Zkušenosti s APA a ATV v zahraničí – vybrané příklady pozvaných zahraničních kolegů.
  6. Podpora APA ze strany veřejného sektoru, komerčních i nekomerčních subjektů – informace o průběhu a závěrech rozvojových projektů řešených na FTK, FTVS a v Olomouckém kraji; připravované subprojekty pro podporu APA ze strany komerčních firem – příklad dobré praxe; politická podpora APA; efekt „sněhové koule“ v případě úspěšného projektu ze strany nekomerčního subjektu.
  7. Studentská sekce – posterem, představení BP/DP, prezentace akcí (videa, fotky), prezentace elektronických ap(a)likací.

K prezentacím slovem budou postupně jednotliví prezentující osobně vyzváni. Prezentace posterem, videoprezentací či formou improvizovaného prezentačního stánku jsou po přihlášení se k účasti na konferenci otevřeny a možny. Tyto formy jsou určeny zejména budoucnosti APA, tedy studentům či čerstvým absolventům.

Za organizační tým Centra APA, FTK UP v Olomouci Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Kontakt

Mgr. Ondřej Ješina Ph.D. - vedoucí
Adresa
Třída Míru 117
771 11 Olomouc

icon youtube web  icon facebook web FTK  icon facebook web Centrum APA  internet web web Centrum APA

Dotazy

Zadejte jméno

Zadejte email

Zadejte dotaz

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Přihlášení